Investicijos į e. komercijos modelio diegimą UAB Žalia linija

UAB „Žalia linija“ vykdo reklamos agentūrų veiklą. Įmonė savo klientams siūlo tokias paslaugas kaip prekinių ženklų kūrimas, grafinio ir korporatyvinio dizaino kūrimas, interneto svetainių kūrimas bei socialinės atsakomybės projektų kūrimas. UAB „Žalia linija“ kurdama ir vystydama prekinius ženklus, įgyvendina klientų verslo idėjas bei įtvirtina jų ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Įmonė siekdama padidinti įmonės produktyvumą bei pardavimų apimtis, vykdo projektą „Investicijos į e. komercijos modelio diegimą UAB Žalia linija“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 49 425,00 Eur. Visa projekto vertė – 65 900,00 Eur. Projekte bus diegiama e. komercijos sistema su išteklių valdymo sistemos integravimu.

Projektas pradėtas 2022 m. vasario 18 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 17 d.

E. komercijos sistemos su išteklių valdymo sistemos integravimu diegimas leis įmonei toliau išlikti viena iš stipriausių reklamos agentūrų veiklą vykdančių įmonių, skatins įmonės ekonominį augimą bei padidins atsparumą dėl Covid-19 pandemijos metu atsiradusių apribojimų verslui įtakos. Taip pat šie sprendimai leis pardavimo sandorius sudaryti nuotoliniu būdu, saugant tiek savo darbuotojus, tiek klientus. UAB „Žalia linija“ veikia augančioje rinkoje, todėl projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie didėjančios interneto skvarbos įmonės veikloje, potencialių klientų skaičiaus, tobulėjančios paslaugų kokybės – prieinamumo.

E. komercijos sprendimų diegimas – tai maksimaliai optimizuotas darbo procesas, sumažintos laiko sąnaudos, lengvai pasiekiamas kokybiškas rezultatas ir iki minimumo sumažintas žmogiškosios klaidos faktorius. Šie pasiekti projekto rezultatai bus naudojami ne tik besitęsiančios Covid-19 pandemijos metu, bet ir po jos. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės pelningumą, o tai būtina sąlyga ilgalaikei įmonės plėtrai.