Pirkimo-pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

 2. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes svetainėje.

 3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

 5. Naudodamasis svetaine, Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų aiškiai nurodytų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 6. Prekių pirkimas galimas išimtinai tik asmeniniais (nekomerciniais) tikslais. Pirkti prekes komerciniais tikslais griežtai draudžiama.

 7. Prekės parduodamos ir pirkti prekes galima tik iš kategorijos „Įkvėpti miestą“.

 1. Pirkimas

 2. Prekės yra įsigyjamos tokiu būdu:

 3. Svetainėje išsirenkate prekes ir suformuojate prekių krepšelį.

 4. Pasirenkate prekių pristatymo arba atsiėmimo būdą.

 5. Pasirenkate apmokėjimo būdą.

 6. Pateikiate visus prašomus Pirkėjo duomenis.

 7. Pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą pilnai apmokama kaina.

 8. Gavus pilną kainos apmokėjimą, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas laiškas su patvirtinimu dėl sėkmingo pirkimo sutarties sudarymo. Atsiuntus šį patvirtinimo laišką, Pirkimo sutartis laikoma sudaryta.

 9. Elektroninių prekių pirkimo papildomos sąlygos

 10. Elektroninės prekės reiškia visas elektronines prekes (fotonuotraukas), kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

 11. Pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti sumokėtus pinigus.

 12. Pirkėjas supranta, kad patvirtinęs ir apmokėjęs užsakymą, jis praras teisę atsisakyti sudarytos sutarties, kadangi Pirkėjas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktą negali nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kai yra sudaryta sutartis dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties (t. y. Pirkėjas supranta, jog patvirtindamas ir apmokėdamas užsakymą jis praras teisę atsisakyti šios pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi Prekės Pirkėjui bus suteiktos iš karto po apmokėjimo).

 13. Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti elektroninių prekių ar jų dalių kopijas, modifikuoti, platinti, atgaminti bet kokiu būdu ir forma ir naudoti jas bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose.

 14. Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į elektroninę prekę nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis elektronine Preke Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti elektroninės prekės tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į elektroninę prekę bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti elektronine preke.

 15. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių sąlygų) elektronine preke, Pardavėjas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama elektronine preke, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą elektroninės prekės naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

 16. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi elektronine preke.

 17. Prekių pristatymas

 18. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:

 19. prekės gali būti pristatomos pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą;

 20. prekes Pirkėjas gali atsiimti pirkėjo pasirinktame siuntų savitarnos terminale;

 21. prekės yra perduodamos Pirkėjui elektroniniu būdu (jeigu Prekė yra elektroninė).

 22. Prekės bus išsiųstos tik gavus visą kainos apmokėjimą ir išsiuntus Pirkėjui laišką su patvirtinimu dėl sėkmingo pirkimo sutarties sudarymo.

 23. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

 24. Visais atvejais pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

 25. Prekių pristatymo metu pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.

 26. Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente. Pirkėjui nepažymėjus siuntos būklės defektų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų.

 27. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi pasirenkant pristatymo būdą.

 28. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir paslaugos mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra nustatomi atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį.

 29. Siunčiant prekes už Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

 30. Pirkėjo įsipareigojimai

 31. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir bet kokius veiksmus Svetainėje. Bet koks užsakymas, registracija ar kiti veiksmai Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo vardu bus laikomi atliktais Pirkėjo vardu.

 32. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą ir duomenų savalaikį tikslinimą jiems pasikeitus.

 33. Atsakomybės ribojimai

 34. Pardavėjo civilinė atsakomybė kyla tik egzistuojant Pardavėjo kaltei.

 35. Pardavėjas neatsako už prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant prekes, dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus prekių nusidėvėjimo. Pardavėjas taip pat nėra atsakingas už užsakytų prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo, arba trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

 36. Maksimali Pardavėjo civilinė atsakomybė už bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius įsigyjant tam tikras prekes, apribojama Pirkėjo įsigytų minėtų prekių kaina.

 37. Mokėjimai

 38. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

 39. Naudodamas elektroninę bankininkystę. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui. Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų sistemoje, teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.

 40. Atsiskaitydamas banko kortele. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka bankui.

 41. Sumokėjimas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą bankiniu pavedimu.

 42. Pirkėjo apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

 43. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 48 val. nuo užsakymo pateikimo, užsakymas yra anuliuojamas.

 44. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams.

 45. Intelektinė nuosavybė

 46. Visa intelektinė nuosavybė į svetainę, jos integralias dalis ir joje pateikiamas prekes ar kitą turinį yra saugoma autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

 47. Pirkėjui nėra perduodamos jokios autorių ir intelektinės nuosavybės teisės.

 48. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, jokioje teritorijoje kopijuoti, publikuoti, perduoti, keisti, pritaikyti, kurti išvestinių darbų, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti įsigytų prekių. Bet koks prekės ar jos dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas bet kokiais kitais būdais, nei nurodyta pirkimo sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises ir Pirkėjui atitinkamai bus taikoma atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus.

 49. Pavadinimas, nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės svetainėje priklauso Pardavėjui.

 50. Pirkėjas negali kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, perduoti arba parduoti ar kokiu nors kitu būdų panaudoti svetainėje skelbiamos informacijos, vizualizacijų ir duomenų turinio be išankstinio Pardavėjo sutikimo.

 51. Prekių skaitmenizavimas (pavyzdžiui, .jpg ar .pdf formatu) bei platinimas yra intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas.

 52. Pardavėjas pasilieka teisę keisti svetainės turinį bei šias taisykles bet kuriuo metu be papildomo pranešimo.

 53. Skundų nagrinėjimo tvarka, taikoma teisė, jurisdikcija

 54. Šios taisyklės sudaromos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 55. Skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti el. paštu projektai@zalialinija.lt.

 56. Ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose.