Alytaus pramonės parkas

Prekės ženklai: Alytaus pramonės parkas

Klientas:  VšĮ Tyrimų ir mokymų centras

Užduotis: sukurti verslo filosofiją ir tapatumo elementus.

Atlikti darbai:   sukurtas verslo filosofiją atspindintis ženklas ir korporatyvinis dizainas.
Sukurta komunikacijos strategija. Dalomoji medžiaga – leidiniai, CD ir kt. (kūrybinė idėja, struktūra, dizainas, fotonuotraukos, tekstas). Tinklapis (struktūra, dizainas, fotonuotraukos, tekstas). Stendai.