Miesto taksi 1444

Prekės ženklai: Miesto taksi 1444

Klientas:  UAB „Vėžinys”

Užduotis:  pasiūlyti verslo idėją, užtikrinančią stiprią poziciją rinkoje ir ilgalaikį kliento konkurencinį pranašumą. Sukurti prekės ženklą.

Atlikti darbai: suteiktos konsultacijos verslo filosofijos klausimais. Atlikta situacijos analizė: rinkos tyrimas (žinomumo, lojalumo, pasirinkimą lemiančių faktorių svoris), konkurentų veiklos analizė, tikslinių segmentų apibrėžimas. Pateiktos paslaugų vystymo strategijos verslo ir vartotojų segmentams. Suformuluota pozicionavimo koncepcija. Sukurta prekės ženklo koncepcija, įgyvendinta koncepcija, atitinkanti prekės ženklo tapatumą: pozicionavimo strategija, ženklas ir jo reglamentas, firminis stilius, komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimo elementai.