Pienuva

Prekės ženklai: Pienuva

Klientas: AB „Marijampolės pieno konservai”

Užduotis: sukurti prekių ženklų sistemą, užtikrinančią efektyvų  jų valdymą, pozicijos rinkoje stiprėjimą bei įmonių vertės augimą.

Atlikti darbai: atliktas užsakovo valdomų prekių ženklų auditas, pertvarkyta prekių ženklų architektūra, sukurtos prekių ženklų koncepcijos, įgyvendinta koncepcija, atitinkanti prekės ženklo tapatumą: pavadinimų atranka, logotipai, šūkiai.